Pedagogische studiedagen

Het was nog nooit zo brandend actueel: het welzijn van jongeren. Onze jeugd is de toekomst en hoe zij in het leven staan, bepaalt de school grotendeels. Ik merk echter dat de leerkrachten vaak worden vergeten. Een evenwichtige, gelukkige en rustige leerkracht, zorgt voor een aangenamere dynamiek tijdens de les. En laten we eerlijk zijn: de leerkracht doet ertoe.

Daarom stelde ik met zorg een lezing voor tijdens een pedagogische studiedag of personeelsvergadering samen. Geen grootse omzwaaien, maar wel kleine aandachtspunten, kleine veranderingen die gemakkelijk hanteerbaar en integreerbaar zijn. Het kan niet de bedoeling zijn nog meer op de kar te gooien. De bedoeling is net om rust te brengen zodat leerkrachten en leerlingen zich weer helemaal prima voelen in het klasgebeuren.

Concreet:

  • Hoe leerlingen begeleiden zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen, dat ze weerbaarder worden.
  • Hoe je als leerkracht oog voor het individu hebt terwijl je ook met een groep doelen behaalt.
  • Hoe een klasgroep begeleiden zonder straffen en belonen.
  • Hoe communiceer ik met ouders als het wat stroever loopt?
  • Kortom, hoe optimaliseren we het emotionele welzijn van de leerkrachten én de leerlingen.

Tijdens de lezing worden tal van rode vlaggen belicht. Praktische tips, valkuilen en oplossingen worden aangeboden. Ik schijn een ander licht op situaties waardoor er meer rust komt bij leerlingen én leerkrachten. Kleine veranderingen die een grote verandering zullen betekenen.

Voor deze lezing van 3 uur heb ik een uitzonderlijk school-tarief van € 300.

Interesse?