De wereld is gestandaardiseerd, maar ieder mens is uniek en op een geheel eigen manier prachtig en waardevol. Diversiteit en individualiteit maken onze samenleving sterker en mooier. Gevoeligheid is daarbij een kracht, die jongeren en volwassenen kunnen inzetten in het voordeel van zichzelf én hun omgeving.

Jongeren zijn geen standaardproducten. De wereld is echter wel ingericht op jongeren die netjes in de standaard passen. Lukt dat niet, dan krijgen ze al snel een ‘label’ dat hun buitengewoonheid een negatieve lading geeft en als minder waard dan de standaard. Dat geldt ook (vooral) voor onze onderwijsinstituten.

Ik wil de wereld overtuigen dat gevoeligheid een ‘magische’ kracht is, waarmee mensen, met name jongeren, een omgeving kunnen creëren waarin zij steeds meer zichzelf kunnen zijn en daardoor floreren.

Fran Lamoline

Ik wil jongeren stimuleren om hun gevoeligheid als kracht in te zetten en hen de instrumenten aan te reiken om een wereld te creëren die voor hen werkt. Ouders, leraars en andere opvoeders inspireer ik en reik ik de tools aan om jongeren daarbij alle ruimte te geven.

Fran Lamoline

Kindertolk
Gezins-, Kinder- en Jongerencoach
Experte Hoogsensitiviteit en Verbindend Opvoeden

Foto: Designed by rawpixel.com